Personuppgiftspolicy

COOKIE OCH PERSONLIGHETSPOLICY

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och skapa mer värde med annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information om dig ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från ytterligare användning av webbplatsen. I avsnitten nedan har vi utarbetat vilken typ av information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Småkakor
Webbplatsen använder “cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil etc. på samma sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies får dock inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.
Det är möjligt för dig att radera eller blockera cookies. Du kan göra detta genom att följa dessa instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du följer instruktionerna och tar bort eller blockerar cookies blir annonserna du ser bara mindre relevanta för dig, medan de visas oftare. Samtidigt kan du också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

PERSONLIG INFORMATION

I allmänhet
Personlig information är all slags information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det händer t.ex. genom helt vanliga interaktioner på webbplatsen, till exempel att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling / undersökning, registrerar dig som ny användare / prenumerant eller genom annan användning av tjänster eller köp via vår webbplats.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP -nummer, geografiska plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du själv ger uttryckligt samtycke och anger uppgifterna själv, behandlar vi också: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta händer vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller när du köper på webbplatsen.

säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta ändamål har uppfyllts eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna ge dig de tjänster du har begärt, till exempel att ta emot nyhetsbrev . Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och innehåll.

Lagringstid
Vi behåller information under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs eller är relevant. Perioden beror på informationens art och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, kön och ålderssegment, etc. vidarebefordras till tredje part i den mån informationen är känd och om vi använder tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet om cookies ovan. Informationen används för riktad reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post, etc. kommer bara att hända om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information ett adekvat skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att bli informerad om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av informationen. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den rättad eller raderad. Förfrågningar om detta kan göras till [email protected]. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran om detta till ovanstående e-postadress.