Factfulness Ljudbok

4.6/5

Författare: Hans Rosling

ljudbok

Introduktion

Factfulness är skriven av Hans Rosling tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Den berättar om generella missuppfattningar som man har och vanliga tankefel. I början av boken får man utföra en kort test av sin kunskap.

Factfulness ljudbok gratis är djupingående. Dess insikter är baserade på författarnas erfarenheter och upplevelser och fakta grundade på statistik. Den anses av många som den viktigaste bok att läsa. Det påstås att man ska läsa den innan man blir utsatt för mängd information i nyhetsflöde.

Enligt Bill Gates är det en av de viktigaste böcker han har läst någonsin.

Författarna svarar på varför man missförstår världens utveckling och förklarar vad som ska göras för att rätta till det. Den visar också vad som kan göras för att bryta med våra tankefel. Tack vare testet som man kan göra i början av Factfulness ljudbok gratis får man se själv att författarnas påståenden är rätta.

Factfulness: Handling

Factfulness skriven av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling som ingen annan bok beväpnar man med en otrolig mängd viktiga fakta. Tack vare Factfulness ljudbok får man lära sig att filtrera informationsflödet som man blir attackerad med. Den gör också att man är medveten att världensbilden som formeras av vår utbildning och bakgrund är väldigt begränsad och även föråldrad.

Trots att Factfulness grundar sig på statistik är dess språk väldigt lätt att lyssna på. Man kan hitta här många humoristiska jämförelser som på ett intressant sätt stödjer ämnet.

Factfulness beskriver tio instinkter som orsakar svårigheter och oförmåga att ta till oss fakta. Det är saker som tendens till generalisering, sätt som man pratar om sig själv och världen runt omkring sig eller till och med rädsla. Det är dock mycket lätt att undvika tack vare knep och tumreglerna som författarna beväpnar oss med.

Huvudförfattare Hans Rosling var väldigt känd av sina engagerande och intressanta föreläsningar. Han hade en förmåga att förklara svåra och torka fakta på ett lätt och förståeligt för lyssnaren sätt. Man kan känna hans inflytande i hela boken trots att han dog innan den publicerades.

Factfulness visar att de flesta människor inte vet de grundläggande fakta om världen. Det har författarna testat i olika områden i världen genom att ställa faktafrågor som respondenterna inte kunde svara på. Det sämsta var inte att de inte kunde svara korrekt utan att de valde det mest negativa alternativet. Boken försöker förklara vad som orsakar det. Allt det ger oss ledtrådar för hur vi ska fungera i världen utan att missuppfatta den.

Om författaren: Hans Rosling

Hans Gösta Rosling var född 27 juli 1948 och död 2017. Han var en svensk författare, läkare och expert i internationell hälsa. Tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling har han skrivit “Factfulness” som hans inlägg i “kamp mot den förödande globala okunskapen”

Ola Rosling föddes 1975 i Uppsala. Han är svensk programmerare, utvecklare och medförfattare av “Factfulness”. Hans framstående verk är också programmet “Trendalyzer” som samlar och analyserar statistisk information.

Anna Rosling Rönnlund föddes 1975. Hon är svensk programmerare och utvecklare av en applikation för statistisk information. Tillsammans med maken Ola Rosling har hon utvecklar programmet ”Trendalyzer”. Anna Rosling Rönnlund är en av tre medförfattare i boken “Factfulness”.