Det stora könsexperimentet Ljudbok

4.3/5

Författare: David Eberhard

ljudbok

Introduktion

Lyssna på Det stora könsexperimentet ljudbok gratis och hör författare David Eberhart prata om ämnet kring genus och dess (köns)roll i samhället. I boken utmanar och ifrågasätter David de som menar på att genus bara är en konstruktion. Att rollerna som man och kvinna är något som tilldelats människor av samhället, snarare än något vi föds med. I Det stora könsexperimentet ljudbok berättar David om sin syn på det hela och varför han anser att detta är fel väg att gå – och även varför det är en problematisk sådan.

”Jämlikhet skapas inte genom att vi låtsas att vi är likadana”, säger David Eberhart i Det stora könsexperimentets ljudbok. Bara för att vi inte kommer från olika planeter – som John Grey en gång föreslog i sin boktitel Män är från Mars, Kvinnor är från Venus – betyder inte det att det inte finns fundamentala skillnader mellan könen sen födsel.

Det stora könsexperimentet: Handling

David Eberhart undersöker i Det stora könsexperimentet vad det får för konsekvenser när ett barn inte får kallas ”pojke” eller ”flicka” på dagis; eller bara får kalla mamma och pappa för ”förälder”. Han ifrågasätter hur vidare det är rimligt och var det är på väg att ta oss som samhälle. För män och kvinnor är biologiskt olika och det enda som sker genom att försöka förneka detta är att verklig jämställdhet mellan könen försvåras.

När du lyssnar på Det stora könsexperimentet ljudbok får du även höra David beröra ämnet feminism där han påpekar hur de allra mest extrema inte alls håller med hans syn. Han går in på djupet gällande hur en ny våg av feminism påverkar samhället. Hur fakta inte längre är av värde. Hur folks egna, ibland föreställda verklighet får ta en allt större plats i debatten – och då framför allt den om kön och genus; man eller kvinna.

Han ser en feminism som är på avvägar och där objektivitet och absoluta sanningar har fått ta plats på läktaren, till fördel för känslomässiga argument baserat på okunskap.

När du lyssnar på Det stora könsexperimentets ljudbok gratis kommer du även få höra David prata om en mängd naturvetenskaplig forskning som tydligt visar på just de skillnader som boken diskuterar. Detta i kontrast till den allt mer vanliga tro som verkar finnas i samhället – att ingenting är verkligt så länge man inte tror på det själv.

Det stora könsexperimentet menar i stort att lösningen för jämställdhet i samhället inte är att låtsas som om vi är likadana. Istället bör samhället identifiera de skillnader som finns och jobba hårdare för att vi alla ska få lika villkor och förutsättningar. Att experimentera med barns inlärning och sätta dem på genusdagis där könens skillnader konsekvent förnekas är bara skadligt och något som David anser måste upphöra omedelbart.

Om författaren: David Eberhard

David Eberhart är en svensk psykiatriker, författare, krönikör och debattör. Han jobbar sedan en tid som överläkare på Danderyds sjukhus och har tidigare även varit överläkare på den psykiatriska akutmottagningen på Sankt Görans sjukhus. Det stora könsexperimentet är hans femte bok i raden sen sitt senaste släpp, Hur barnen tog makten (2013).

Hans tidigare böcker innefattar titlarna I trygghetsnarkomanernas land (2006), Ingen tar skit i de lättkränktas land (2009), Normalt? (2011) och Hur barnen tog makten (2013). Samtliga har blivit framgångsrika bästsäljare och på samma gång väckt stor uppmärksamhet och lett till debatt kring de olika frågorna som tas upp.